obligacje bez kuponów odsetkowych- odsetki dopisywane do kapitału otrz...

Kredyty
Kredyt
informacje gospodarcze
Kredyty mieszkaniowe
inwestycje

 


Państwowa emerytura stoi pod wielkim znakiem zapytania. Zadbaj o swoją przyszłość już teraz.]]>


Od stycznia 2018 roku klienci instytucji finansowych mają być lepiej chronieni. Co się zmieni? Szykują się duże zmiany w TFI, część opłat w funduszach inwestycyjnych zostanie zakazana. Klient będzie też musiał wiedzieć, ile "doradca" zarobi, sprzedając mu jakiś produkt.]]>


Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej to jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów. Komu właściwie przysłużą się zmiany? ]]>


Pod koniec ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota wolna od podatku w Polsce jest za niska i sprzeczna z konstytucją. Rząd ma stopniowo podwyższyć jej wysokość, ale wciąż nie wiadomo, kiedy to nastąpi.]]>


Jeśli jesteś przedsiębiorcą i rozliczasz działalność na ogólnych zasadach, przy zeznaniu podatkowym wykorzystasz deklarację PIT-36.]]>

Kredyty, Kredyty mieszkaniowe, Kredyty hipotecznereguły, płacić odsetki. Kapitał obcy może być w części utracony w wyniku strat, gdy dla ich pokrycia kapitał własny okaże się nie wystarczający. Finansowanie wewnętrzne polega w szczególności na uzyskiwaniu środków finansowych przez : - przekształcenia majątkowe i - przez gromadzenie (kształtowanie) kapitału. Poszczególne sposoby mają różny wpływ na finansowanie działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa. Przemiany majątkowe bezpośrednio oddziałują na kształtowanie pły

ono w dużym stopniu niezależne od banku lecz w większości przypadków może być przez bank skompensowane. Przed tym rodzajem ryzyka banki mogą się w jakimś stopniu zabezpieczyć. Celem każdego banku udzielającego kredyty jest jak najbardziej możliwa minimalizacja ryzyka, przy jak największym poziomie dochodu uzyskanego z danej operacji. Ocenę zdolności kredytowej, której dokonuje bank możemy nazwać procesem przetwarzania danych pochodzących od samego kredytobiorcy w formie bilansu, sprawozdań i p

ujące franchisingobiorcy podejmowania identycznej działalności poza strukturą franchisingu lub prowadzenia takiej działalności na rzecz konkurencji. Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej niekiedy bywa także rozciągany na osoby najbliższe dla franchisingobiorcy (np. rodzice, dzieci, współmałżonek) oraz na pewien czas po ustaniu współpracy franchisingowej. W tej ostatniej sytuacji strony ustanawiają czasami obowiązek franchisingodawcy do uiszczania odpowiedniego odszkodowania w zamian za

alności partnera. Gdy do dyspozycji banków pozostaje możliwość ulokowania środków według stałej stopy procentowej, to tego typu instrument wyznacza dolną granicę wahań stóp procentowych na rynku międzybankowym. Korytarz stóp procentowych wyznaczonych przez oprocentowanie transakcji kredytowo-depozytowych jest wykorzystywany przez Eurosystem. NBP ma do dyspozycji jedynie kredyt lombardowy, przy czym w II kwartale 2000 r. dokonano istotnej zmiany w zakresie zasad udzielania bankom tego kredytu. K

obligacje bez kuponów odsetkowych- odsetki dopisywane do kapitału otrzymuje się w momencie wykupu obligacji, ? obligacje premiowe, w których odsetki przeznaczone są na premie rozdzielane w drodze losowania, a więc odsetki otrzymują tylko szczęśliwcy. 5.2. Bony Bony pieniężne są to krótkoterminowe lokacyjne papiery wartościowe. Emitowane są jako dokumenty na okaziciela z 30-dniowym terminem wykupu. Wartość nominalna bonów opiewa na 10 tys. zł, 100 tys. zł i 1mln zł. Oferuje się ja do s
doradztwo finansowe zakup mieszkania inwestycje informacje gospodarcze kursy walut